Prof. dr hab. Jacek Paśniczek

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Profesor Jacek Paśniczek urodził się 30 lipca 1951 we LwówkuWlkp. Ukończył w Lublinie Liceum im. Zamoyskiego. W latach 1969-1974 studiował matematykę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Doktorat obronił w roku 1982, habilitował się w roku 1990 (Uniwersytet Warszawski), tytuł profesora otrzymał w roku 1998. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk UMCS i pracuje tam jako kierownik do chwili obecnej, na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii w latach od 1990 do1995 oraz od 2002 do chwili obecnej. Odbywał staże i praktyki zagraniczne, m.in. na Uniwersytecie Paryskim VI, Uniwersytecie Londyńskim (Kings College), State University of New York w Buffalo, University of Lock Haven, Uniwersytecie Uppsalskim. Jest członkiem redakcji ośmiu czasopism krajowych i współredaktorem serii wydawniczej Realizm, Racjonalność, Relatywizm wdano 45 tomów.

Wygłaszał liczne odczyty na konferencjach zagranicznych. Głównymi dziedzinami zainteresowań prof. Paśniczka są logika filozoficzna, metodologia, filozofia języka i umysłu, filozofia nauki, filozofia logiki i matematyki, fenomenologia, filozofia marzeń sennych, logika fikcji. Jest autorem trzech książek (ostatnia: The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical, Kluwer Academic Publishers 1998), pięć książek redagował (ostatnia: z Jackiem Jadackim, The Lvov-Warsaw School. The Second Generation, Rodopi 2005). Opublikował 50 artykułów, w tym 20 w języku angielskim. Jest jednym z niewielu specjalistów na świecie zajmujących się logiką fikcji i logiką meinongowską. Prof. Paśniczek wypromował 10 doktorów. Recenzował 17 prac habilitacyjnych, 13 doktoratów (1 na Uniwersytecie Genewskim), opiniował 7 profesur (2 zagraniczne).

Przez trzy kadencje był członkiem Prezydium Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (1996-2005). Jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych przy PAN (2 kadencja) oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego.

Badania Naukowe

Dziedziny badawcze

 • logika filozoficzna
 • filozofia języka
 • ontologia formalna

Wykaz publikacji

Książki

 • „The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic“. „Synthese Library“, Kluwer 1997

Prace redakcyjne

 • „Ontologia fikcji“, „Biblioteka Myśli Semiotycznej“, Warszawa 1991
 • „Theories of Objects: Meinong and Twardowski“, Wydawnictwo UMCS, seria RRR, Lublin 1992. Recenzowane: Massimiliano Carrara in Axiomathes, numero 2-3, 1994
 • „Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Kojowi“, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995 (współredakcja)

Wybrane artykuły naukowe

 • Próba formalnego opisu zmian znaczenia, w: J. Pelc (red.), „Prace z pragmatyki semantyki i metodologii semiotyki“, „Biblioteka Myśli Semiotycznej“, Warszawa 1991
 • Problemy logiki fikcji, w: Z. Muszyński (red.) „Język, znaczenie, rozumienie i relatywizm“, „Biblioteka Myśli Semiotycznej“, Warszawa 1991
 • Niestandardowe światy możliwe, w: M. Omyła (red.), „Szkice z semantyki i ontologii sytuacji“, „Biblioteka Myśli Semiotycznej“, Warszawa 1991
 • Przedmioty fikcyjne a światy fikcyjne, w: J. Paśniczek (red.), „Ontologia fikcji“, „Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1991
 • The Meinongian Logic vs. The Classical Logic, w: J. Paśniczek (red.), „Theories of Objects: Meinong and Twardowski“, Lublin 1992
 • Fenomenologia świadomości śniącej, w: W. Krysztofiak, H. Perkowska, „Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej“, Szczecin 1993
 • Non-standard Possible Worlds, Generalised Quantifiers and Modal Logic, w: J. Woleński (red.), „Philosophical Logic in Poland“, Kluwer 1994
 • John Searle „Intentionality“, w: Barbara Skarga (red.), „Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku“, Warszawa PWN, tom I, 1994
 • Terence Parsons „Nonexistent Objects“, w: Barbara Skarga (red.), „Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku“, Warszawa PWN tom II, 1994
 • Ontologia Leśniewskiego a rachunek predykatów. O pewnym rozszerzeniu ontologii Leśniewskiego, w: „Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Kojowi“, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995
 • Filozoficzne znaczenie hiperzbiorów, w: „Filozofia/Logika: Filozofia logiczna“ 1994, red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak i C. Gorzka, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995
 • Ways of Reference to Meinongian Objects. Ontological Commitment of Meinongian Theories, w: U. Scheffler, M. Urchs (eds.), „Ontologic. Essays in Formal Ontology“, LLP II, vol. 2, 1994
 • The Simplest Meinongian Logic, „Logique et Analyse“ 143-144, 1993
 • Directional vs. Relational Theories of Intentionality, „Epistemology and History“, (ed.) Anna Zeidler-Janiszewska, Rodopi, Amsterdam, Atlanta 1996
 • The Relevance of Meinongian Logics, University of California, Los Angeles (USA), lipiec 1996
 • Non-standard Possible Worlds and Modal Logic, The First World Congress of Paraconsistent Logic, Gent (Belgia) 1997

Recenzje:

 • Edward Zalta „Intensional Logic and the Metaphysics of Intentionality“, MIT Press 1988, „Ruch Filozoficzny“ XLIX, No. 1, 1992

Kontakt

Kontakt

 • p. 202, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: jpasnicz@bacon.umcs.lublin.pl
 • Konsultacje: czw., 12.50-13.50, pt., 11.15-12.15
 • Numer telefonu: 506-005-048

Dydaktyka

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z logiki formalnej, logiki ogólnej, metodologii, filozofii logiki, logiki filozoficznej, filozofii nauki, filozofii języka.

Permalink do tego artykułu: http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-logiki-i-filozofii-nauki/jacek-pasniczek