Zakład Logiki i Filozofii Nauki

Kierownik zakładu Prof. dr hab. Jacek Paśniczek

Historia Zakładu Historia zakładu Zakład Logiki i Metodologii Nauk został utworzony w roku 1962. Od roku 1973 do roku 1993 kierownikiem zakładu był prof. dr hab. Leon Koj (zmarły w 2007 roku). Od 1993 do chwili obecnej kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Paśniczek. W roku 2007 zmodyfikowano nazwę zakładu. Zakład Logiki i Filozofii Nauki należał i należy do wiodących i najbardziej licznych kadrowo na Wydziale Filozofii i Socjologii. Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalizacją „filozofii umysłu i komunikacji” oraz nad Wydziałową Pracownią Komputerową. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia w zakresie logiki, filozofii matematyki i informatyki. Obecnie Zakład zatrudnia 2 profesorów tytularnych i 4 doktorów habilitowanych.
Badania naukowe Profil badawczy Główne kierunki badań obejmują: logikę formalną, logikę filozoficzną, filozofię logiki, filozofię nauki, filozofię umysłu, ontologię formalną, filozofię matematyki, kognitywistykę, informatykę, filozofię marzeń sennych, logikę fikcji, metodologią i filozofię języka. Ważniejsze publikacje:

 • Jacek Paśniczek, „The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic” „Synthese Library vol. 269”, Kluwer Dordrecht/Boston/London 1998, ss. 212
 • Jacek Paśniczek (współredakcja z Jackiem J. Jadackim), „Lvov-Warsaw School. The Second Generation” Atlantic. Highlands: Rodopi 2007
 • Andrzej Biłat, „Ontologiczna interpretacja logiki”, Wyd. UMCS, 2004
 • Piotr Giza, „Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryc naukowych”, Wyd. UMCS, 2006
 • Artur Koterski, „Falsyfikacjonisyczne kryteria demarkacji w XX filozofii nauki”, Wyd.UMCS 2004

Konferencje (zagraniczne): Pennsylvania State University (USA, 1989), University of Oxford (Wielka Brytania, 1991), University of Uppsala (Szwecja, 1991), Salzburg Universität (Austria, 1992), University of London, King’s College (Wielka Brytania,1993), Jena Universität (Niemcy, 1993), University of Trento (Włochy, 1994), University of Florence (Włochy, 1995), Graz Universität (Austria, 1995), University of Buffalo (USA, 1995, 1996), University of California, Los Angeles (USA, 1996), University of Gent (Belgia, 1997) dwa razy, Boston University (USA 1998), University of Uppsala (Szwecja, 1999), University of Sao Paulo (Brazylia, 2000), Uniwersytet Paryski – Sorbona (Francja, 2000), Uniwersytet Wiedeński (2001), Uniwersytet Drezdeński (2001), Uniwersytet w Muenster (Niemcy, 2002), Uniwersytet Turyński (Włochy, 2004), Uniwersytet Lizboński (Portugalia, 2005), Syddansk Universitet (Odense 2008).

Pracownicy Pracownicy Prof. dr hab. Jacek Paśniczek (Kierownik Zakładu)

 • p. 202, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: jpasnicz@bacon.umcs.lublin.pl
 • Konsultacje (semestrzimowy): czwartki, 11:10-12:10; piątki, 11:10-12:10
 • Numer telefonu: 506-005-048

Dziedziny badawcze

 • logika filozoficzna
 • filozofia języka
 • ontologia formalna

Dr hab. Artur Koterski, prof. nadzw. UMCS

 • p. 207, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: zlimn@hektor.umcs.lublin.pl, artur.koterski@umcs.lublin.pl
 • Konsultacje (semestr letni: środy, 14:30-16:00

Dziedziny badawcze

 • filozofia nauki

Dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. UMCS

 • p. 203, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: zmuszyn@bacon.umcs.lublin.pl
 • Konsultacje (semestr zimowy): poniedziałki, 14:00-15:30

Dziedziny badawcze

 • filozofia języka i komunikacji

Dr hab. Piotr Giza

 • p. 237 lub 345, Collegium Humanicum
 • Adres e-mail: pgiza@bacon.umcs.lublin.pl
 • Konsultacje (semestr zimowy): wtorek 14:00-15:30, s. 345

Dziedziny badawcze

 • filozofia nauki
 • informatyka

Dr Jacek Gurczyński

 • p. 206, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: altered.case@gmail.com
 • Konsultacje (semestr letni): urlop

Dziedziny badawcze

 • logika ogólna
 • logika filozoficzna

Dr Piotr Konderak

 • p. 205, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: kondorp@bacon.umcs.lublin.pl
 • Konsultacje (semestr letni): środy 11:20-12:20; czwartki 11:20-12:20
 • Dyżur w Pracowni Komputerowej (s.345): do ustalenia

Dziedziny badawcze

 • kognitywistyka
 • filozofia umysłu
 • semiotyka

Dr Andrzej Nowakowski

 • p. 206, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: andnow@bacon.umcs.lublin.pl
 • Konsultacje (semestr letni): środy, 14:40-16:10

Dziedziny badawcze:

 • logika ogólna
 • logika filozoficzna

Dr Barbara Trybulec

 • p. 238, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: barbara.trybulec@poczta.umcs.lublin.pl
 • Konsultacje (semestr zimowy): wtorki, 9:30-11:00

Dziedziny badawcze

 • epistemologia
 • filozofia nauki

Dr Marcin Wolski

 • p. 205, Collegium Humanicum
 • Adres E-mail: marcin.wolski@eranet.pl
 • Konsultacje (semestr letni): środy, 14:40-16:10, p. 345 lub 205

Dziedziny badawcze

 • logika formalna
 • informatyka teoretyczna

Doktoranci

 • Mgr Kamil Nowotnik

Ogłoszenia

p5rn7vb

Permalink do tego artykułu: http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-logiki-i-filozofii-nauki