↑ Powrót do Zakład Estetyki

Dr Marcin Krawczyk

CV

 • Data i miejsce urodzenia: 18.09.1974 Łuków
 • 1989-1993 Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie
 • 1994-1999 UMCS studia na kierunku Filozofia (praca magisterska: Richarda Rorty`ego krytyka metafizyki)
 • 1999-2004 UMCS Indywidualne studia doktoranckie (praca doktorska: Postfilozoficzna koncepcja filozofii Richarda Rorty`ego)
 • 2005- Pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS, Zakład Estetyki

Tematyka badawcza
Pragmatyzm i filozofia amerykańska, dekonstrukcjonizm, etyka, estetyka, historia i filozofia kultury. Obecnie zajmuję się zagadnieniem miejsca i roli filozofii i estetyki we współczesnej kulturze w kontekście idei zmierzchu sztuki i filozofii.

Publikacje i Konferencje

Wykaz publikacji

Wybrane artykuły naukowe

 • Marcin Krawczyk, Richarda Rorty`ego krytyka metafizyki, „Philosophon Agora” 1999.
 • Marcin Krawczyk, Humanizm czy antyhumanizm? Problem humanizmu w filozofii Richarda Rorty`ego; [w:] T. Szkołut (red.), „Humanizm. Tradycje i przyszłość. Studia etyczne i estetyczne. Zbiór szósty”; Lublin 2003.
 • Marcin Krawczyk, Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego, [w:] A.L. Zachariasz (red.), „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, nr.5 (2005) (recenzja książki M. Żardeckiej-Nowak, Wspólnota i ironia. Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego).

Konferencje

 • 2002 Nałęczów. Filozofia wobec XXI w. (referat: Człowiek jako podmiot tworzenia i odpowiedzialności w myśli Richarda Rorty`ego)
 • 2006 Kraków. I Polski Kongres Estetyczny. Wizje i re-wizje. (referat: Richard Rorty o miejscu i roli sztuki we współczesnym świecie)
 • 2008 Warszawa. VIII Polski Zjazd Filozoficzny. (referat: Postmodernistyczni krytycy metafizyki. Dekonstrukcjonizm i neopragmatyzm)

Kontakt

 • Adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii
  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 • Adres E-mail: cinus3@o2.pl
 • Konsultacje semestr zimowy 2012/13: URLOP NAUKOWY

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii
Collegium Humanicum, 20-031 Lublin
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

zv7qrnb

Permalink do tego artykułu: http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-estetyki/marcin-krawczyk