Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UMCS

STRONA REKRUTACYJNA

Kierunki studiów

  • Filozofia
  • Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Tryb studiów

  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne (tylko w zakresie filozofii)


Czas trwania studiów

  • Studia trwają cztery lata. Prowadzone kształcenie przygotowuje do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Programy studiów.

Zasady odbywania studiów

  1. Studia przebiegają według programu ustalonego przez Radę Wydziału pod kierunkiem opiekuna naukowego. Doktoranta obowiązują coroczne praktyki zawodowe w ustalonym wymiarze (zajęcia dydaktyczne lub ustalone formy zajęć w ramach Wydziału)
  2. Realizacja programu studiów niestacjonarnych odbywa się w trakcie 8 zjazdów w roku akademickim (4 w semestrze) oraz dodatkowych spotkań z opiekunem naukowym (promotorem)

Zasady odpłatności

  1. Studia stacjonarne nie są odpłatne. Niestacjonarne studia są odpłatne. Uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich  obowiązuje opłata roczna (wysokość podana na stronie rekrutacji)
  2. Opłaty, o których mowa w ust. 1,  wnosi się w dwóch ratach przed rozpoczęciem każdego semestru
zv7qrnb

Permalink do tego artykułu: http://filozofia.umcs.lublin.pl/studia-doktoranckie-w-instytucie-filozofii-umcs